Робота  експертної комісії з акредитації

розміщено в: Без рубрики | 0

Відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» та пункту 4 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінете Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Фармація, промислова фармація зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст у Комунальному вищому навчальному закладі «Мелітопольський медичний коледж» Запорізької обласної ради розпочала роботу  експертна комісія  у складі:

  Немченко Алла Семенівна  – завідувач кафедрою організації та економіки фармації Харківського національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, професор, голова комісії;

   Куценко Наталія Петрівна – завідувач фармацевтичним відділенням Медичного коледжу Української медичної стоматологічної академії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Графік  роботи експертної комісії