Мелітопольський медичний коледж

Мелiтопольський медичний коледж

Комунальний вищий навчальний заклад "Мелітопольський медичний коледж" Запорізької обласної ради

Студентське самоврядування

Студентське самоврядування  це діяльність самих студентів та їх самоврядних органів, організованих в рамках закону України. За допомогою цих органів виявляють та реалізують творчі здібності, розвивають моральні якості, здорову ініціативу як кожного студента, так і колективу в цілому.

Мета і завдання органів студентського самоврядування полягає у забезпеченні і виконання студентами своїх обов’язків та захисті їх прав, що сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формує у нього навички майбутнього організатора, керівника.

У нашому навчальному закладі студентське самоврядування регламентується Статутом коледжу і визначається Положенням про студентське самоврядування.

 

Студентське самоврядування  Студентське самоврядування

 

Студентське самоврядування  Студентське самоврядування

 

Студентське самоврядування


Отже, основне завдання – створити чітку структуру органів самоврядування студентства, що дозволить заявити про себе, причому не просто заявити, а практично діяти.

 

Студентське самоврядування коледжу складається з 24-х представників академічних груп відділень  "Лікувальна справа", "Сестринська справа", "Фармація". 

 

 

        

           Голова студентської ради       Заступник голови               Секретар

                                     студентської ради           студентської ради

 

   Моложон Каріна           Заборська Ірина      Кашкарьова Валерія