Мелітопольський медичний коледж

Мелiтопольський медичний коледж

Комунальний вищий навчальний заклад "Мелітопольський медичний коледж" Запорізької обласної ради

Акт узгодження

Акт узгодження  переліку спеціальностей, за якими здійснюється  підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо кваліфікаційним  рівнем молодший спеціаліст та ліцензованого  обсягу

Комунальний вищий навчальний заклад "Мелітопольський медичний коледж" Запорізької обласної ради


Ліцензія:Серія АЕ №458702 дата видачі 08.07.2014 р.

 

Акт узгодження


Акт узгодження


Акт узгодження