Мелітопольський медичний коледж

Мелiтопольський медичний коледж

Комунальний вищий навчальний заклад "Мелітопольський медичний коледж" Запорізької обласної ради

Ласкаво просимо!Комунальний вищий навчальний заклад «Мелітопольський медичний коледж» Запорізької обласної ради є вищим навчальним закладом І рівня акредитації, заснованим на спільній власності територіальних громад, сіл, селищ і міст Запорізької області.

Коледж є юридичною особою, має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, мати обов’язки, бути позивачем у суді.

Мелітопольський медичний коледж провадить свою діяльність у відповідності до чинного законодавства України, нормативно-правових актів з питань освіти і науки та Статуту коледжу. На даний період Мелітопольський медичний коледж відповідно до рішення ДАК про видачу ліцензії ,  виданої  08.02.2012 р., протокол № 97 (наказ МОНмолодьспорту України від 13.07.2012 № 2325-Л) має право на надання освітніх послуг, що пов’язані з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста (ліцензія серія АД № 072635) галузі 1201 Медицина за спеціальностями:

-          5.12010101 Лікувальна справа (сертифікат про акредитацію № 0841973, серія НД-1, від 11.11.2010 р.), ліцензований обсяг прийому  - 140 осіб;

-          5.12010102 Сестринська справа (сертифікат про акредитацію № 0841974, серія НД-1, від 11.11.2010 р.), ліцензований обсяг прийому –  80 осіб;

та галузі  1202 Фармація за спеціальністю:

-          5.12020101 Фармація, (сертифікат про акредитацію № 0841975, серія НД-1, від 11.11.2010 р.), ліцензований обсяг прийому – 60 осіб;

-          підвищення кваліфікації фахівців спеціальностей «Лікувальна справа», «Сестринська справа», ліцензований обсяг - 650 осіб та  спеціальності «Фармація», ліцензований обсяг – 100 осіб;

-          підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України, ліцензований обсяг прийому – 60 осіб, а також провадить діяльність, пов’язану з наданням послуг до здобуття повної середньої освіти ІІІ ступеню. Форма навчання денна.

 Рішенням Запорізької обласної ради № 5 від 28.03.2013 р. на посаду директора коледжу був призначений Іван Романович Настасяк.
 

 

 

 Від витоків - до сьогодення

Сторінки історії

 

Історія нашого навчального закладу розпочалась у далекому  1930 році, коли   в м. Мелітополі за наказом Наркомосвіти УРСР та Наркомздоров’я УРСР від 22 червня 1930 р. була заснована Мелітопольська медична школа,  директором якої був призначений головний лікар туберкульозної  лікарні Цидулко Юхим Петрович.   У 1932-1933 н.р. – відкрито  акушерське відділення, а у 1934-1935 н.р. –   фельшерське відділення. За довоєнний період Мелітопольська медична школа підготувала 660 середніх  медичних працівників.

 Але Велика Вітчизняна війна зруйнувала  спокійне та мирне життя, змінила  всі плани.  І лише після звільнення міста Мелітополя у 1943 році медична школа відновила свою діяльність. Директором школи був призначений Друцький Микола Анатолійович, а у 1944 році - Карташов Михайло Семенович.

           В 1944 році  Розпорядженням  Народного Комісаріату охорони здоров’я УРСР від 06.10.1944 р. Мелітопольська медична школа була реорганізована в фельдшерсько-акушерську школу. Цього ж року  Розпорядженням Народного комісаріату охорони здоров’я УРСР від 31.12.1944 р.  фельдшерсько-акушерська школа була реорганізована в акушерсько-фельдшерську школу, яку з 1951 року очолює Молокоєдова Надія Прокопівна.

          В  1954 році акушерсько-фельдшерська школа за наказом Міністра охорони здоров’я УРСР від 24 червня 1954 року за № 404  реорганізована в Мелітопольське медичне училище, директором якого з  1972 року до 1989 р.   працював Панченко Павло Вікторович. 

         З 1989 року до 1990 р. директором училища був Корольов Олександр Олексійович.

         З 1990 р. до   2012 р.  навчальним закладом керував Ігор Васильович Роздольський.  В 2004 році за рішенням  34 сесії Мелітопольської міської

ради № 7  від 06.07.2004 року Мелітопольське медичне училище було реорганізовано в Мелітопольський медичний коледж.

З 2013 року Мелітопольський медичний коледж  очолює Іван Романович Настасяк,  талановитий хірург, який за багатолітню сумлінну працю у практичній системі охорони здоров’я здобув пошану серед мешканців міста Мелітополя.

           Сьогодні КВНЗ «Мелітопольський медичний коледж» ЗОР - один з провідних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Запорізької  області.  Підготовку фахівців забезпечує висококваліфікований педагогічний колектив, який налічує 55 штатних викладачів, з них 3 викладача мають звання "Відмінник освіти України", 16  викладачів - мають педагогічне зван­ня "викладач-методист", 65 % викладачів - спеціалісти вищої категорії.

         Для якісної підготовки фахівців Мелітопольський медичний коледж має міцну матеріально-технічну базу. Коледж розміщений у двох навчальних корпусах, які налічу­ють 27 кабінетів, 4 лабораторії та 10 навчальних кабінетів, розташованих на базі лікувально-про­філактичних закладів та фармацевтичних установ міста Мелітополя. На базі коледжу обладнано імітаційний пологовий зал, хірургічний блок з передопераційною, імітаційний ФАП, доклінічний кабінет з терапії, педіатрії, який включає палату новонароджених та кабінет профілактичних щеплень, кабінети неорганічної, органічної, аналітичної, фармацевтичної хімії, техніки лабораторних робіт, фармакогнозії та інші.                  

          З метою належного інформаційного забезпечення навчального процесу у коледжі обладнано:

- кабінет технічних засобів навчання;

- лінгафонний кабінет;

-кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання, де використовується глобальна мережа Internet, застосовується дистанційне навчання за участю професорсько-викладацького складу Запорізького державного медичного університету.

     Практичне навчання студентів здійснюється на практичних базах лікувально-про­філактичних закладів та фармацевтичних установ м. Мелі-тополя та прилеглих районів.

Для обслуговування студентів в коледжі функціонують бібліотека з читальним залом, медичний пункт та буфет.

           За  85  років свого існування коледж виріс від медичної школи, яка налічувала 30 слухачів, до потужного сучасного навчального закладу, в стінах якого навчається розумна і допитлива молодь. Студенти оволодівають теоретичними знаннями та практичними  навичками, займаються науково-дослідницькою роботою. Процес отримання міцних знань нерозривно пов’язаний з формуванням суспільно свідомої, духовно багатої, патріотичної і відповідальної особистості. З цією метою у коледжі проводяться різноманітні заходи, професійні конкурси, тематичні виховні години.  Студенти коледжу приймають активну участь  у громадському житті міста Мелітополя, проводять благодійні акції, День Донора. Студентам є що показати і в області знань, і в області спортивних досягнень, і в області художньої самодіяльності.   На їх виступи завжди з нетерпінням чекають у Центрі реабілітації інвалідів, благодійній організації «Сяйво надії»,   Мелітопольському інтернаті,  Мелітопольській виправній колонії для неповнолітніх, міських школах  та центральних площах нашого міста.

              Близько 10 тисяч   колишніх випускників коледжу працюють у  лікувально-профілактичних закладах та фармацевтичних установах м. Мелітополя, Запорізької області та України.  Вони   чесно і самовіддано виконують свій обов’язок, сумлінно працюючи на ниві охорони громадського здоров’я.

 

Наша адреса: 72319, Україна, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Кірова, 184

E-mail: medcolledg_melitopol@i.ua

 

Фотогалерея

Ласкаво просимо! Ласкаво просимо! 

Ласкаво просимо! Ласкаво просимо!

Ласкаво просимо! Ласкаво просимо!

Ласкаво просимо! Ласкаво просимо!

Ласкаво просимо! Ласкаво просимо!

Ласкаво просимо! Ласкаво просимо!
Ласкаво просимо! Ласкаво просимо!