Мелітопольський медичний коледж

Мелiтопольський медичний коледж

Комунальний вищий навчальний заклад "Мелітопольський медичний коледж" Запорізької обласної ради

22 травня

22 травня – Міжнародний день біологічного різноманіття

Біологічне різноманіття – різноманітність живих організмів з усіх  джерел, включаючи, серед іншого,  наземні, морські та інші водні екосистеми і екологічні комплекси,  частиною яких вони є;  це поняття включає в себе різноманітність  у  рамках виду, між видами і різноманіття екосистем.

Біологічне різноманіття є основою для життя та основних послуг, що надаються екосистемами. Біорізноманіття підтримує добробут людей та сталий розвиток в усіх сферах діяльності, в тому числі в галузях економіки таких як сільське господарство, лісове господарство, рибальство і туризм та інших. Зупинивши втрати біорізноманіття, ми інвестуємо в людей, їхнє життя і благополуччя.

У 2000 році на честь прийняття 22 травня 1992 року Конвенції про біорізноманіття Генеральна Асамблея ООН на 55-й сесії проголосила
22 травня Міжнародним днем біорізноманіття. Головне завдання Міжнародного дня біорізноманіття – привернути увагу громадськості до проблем безповоротного зникнення на Землі багатьох представників флори та фауни. У цілому період з 2011 по 2020 роки Генеральною асамблеєю ООН проголошено Декадою ООН з біорізноманіття.

Конвенція про біорізноманіття була відкрита для підписання на Саміті Землі у Ріо-де-Жанейро у 1992 році та набула чинності у грудні 1993 року. Україна підписала Конвенцію у 1992 році, ратифікувала у 1994 році.

Конвенція про біорізноманіття – міжнародна угода щодо збереження біологічного різноманіття, сталого використання його компонентів та рівного розподілу вигод від використання генетичних ресурсів. Конвенція розроблена та прийнята для відповіді на всі загрози біорізноманіттю та екосистемним послугам, включаючи загрози від зміни клімату, шляхом наукових досліджень, розробленням інструментів стимулів та процесів, передачі технологій та практик та повного та активного залучення відповідних зацікавлених сторін, включаючи місцеві спільноти, молодь, НУО, жінок та бізнес. Картахенський протокол про біобезпеку – додаткова угода до Конвенції про біорізноманіття. Він направлений на захист біологічного різноманіття від потенційних ризиків, спричинених генетично зміненими організмами, які є результатом сучасних біотехнологій. 159 країн та Європейський Союз є сторонами Картахенського протоколу про біобезпеку.


Біорізноманіття Земної кулі – це приблизно 1,6 млн. описаних біологічних видів, але, за різними оцінками, реальна кількість видів на Землі є значно більше. Скорочення видів тварин і рослин викликає деградацію екосистеми. У результаті відбувається опустелювання земель, скорочення продуктивності угідь і, врешті, погіршення умов життя. Близько 60% екологічної системи деградує або використовується бездумно, що зумовлює втрату біологічного різноманіття і важких наслідків, які найближчими десятиліттями лише посиляться. На сьогодні під загрозою зникнення опинилися понад 7 тисяч видів тварин і майже 60 тисяч видів рослин.