Виховна робота є невід’ємною складовою освітнього процесу в коледжі – це цілісний процес розвитку особистості, в якому реалізуються потреби здобувачів освіти і держави в національно-патріотичному, інтелектуально-духовному, громадянсько-правовому, моральному, екологічному, естетичному, трудовому та фізичному вихованні майбутніх представників української еліти, забезпечується формування професійної спрямованості, гуманності, активності в саморозвитку, креативності, громадянськості, широкого культурного кругозору.
Основними формами виховної роботи із здобувачами освіти  є:
• виховання під час навчальних занять та виховних годин;
• позааудиторна та індивідуальна робота;
• заняття в спортивних секціях, творчих колективах, клубах за інтересами;
• участь у підготовці та проведенні конкурсів, свят, тематичних вечорів, акцій;
• робота в органах студентського самоврядування;

Виховання студентської молоді здійснюється за такими напрямами:
•національно-патріотичне виховання;
•адаптація студентів нового набору;
•превентивне та правове виховання;
•морально-етичне виховання;
•екологічне виховання;
•художньо-естетичне виховання;
•трудове виховання та виховання любові до обраної професії;
•сімейно-родинне виховання;
•фізично-оздоровче виховання.
Основні завдання виховної роботи:
•забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості в Україні відповідно до її інтересів та можливостей;•виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки – Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь;
•сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань українського народу;
•формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української Держави, рідної землі родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини;
•формування мовної культури,  оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації;
•відновлення і вшанування національної пам’яті;
•ствердження принципів загальнолюдської моралі – правди, справедливості, милосердя, патріотизму, доброти та інших доброзичливостей;
•формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання громадського та конституційного обов’язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної та військової служби;
•відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської сили військово-патріотичного виховання молоді;
•забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорона і зміцнення її фізичного, психологічного та духовного здоров’я;
•виховання у студентів бережного економного ставлення до державного майна;
•забезпечення високої художньо-естетичної культури, розвиток естетичних потреб та почуттів;
•вироблення екологічної культури, розуміння необхідності гармонії її відносин із природою;
•забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими потребами;
•формування у студентів потреби вести здоровий спосіб життя, позбуватися шкідливих звичок.
Виховний простір КЗ “ММФК” ЗОР – це велике розмаїття форм та методів залучення молоді до активного формування професійних рис майбутнього медичного працівника, підготовки його до життя, виховання творчої особистості, зорієнтованої на загальнолюдські цінності і високий професіоналізм, що забезпечує фахову мобільність та конкурентноспроможність на ринку праці: це і зустрічі з представниками сфери охорони здоров’я, правоохоронних органів, учасниками ООС, волонтерами, студентські конференції, бесіди, диспути, тематичні вечори, години відвертих спілкувань, години цікавих повідомлень, а також розважальні програми, квести, конкурси, інформаційно – просвітницькі акції.

В умовах дистанційного навчання, ми, дотримуючись плану виховної роботи – змінили формат проведення заходів. Це онлайн – бесіди, онлайн – дискусії, індивідуальні проекти, обговорення відео, презентацій, рефератів; участь студентів у фотофлешмобах та відеофлешмобах, створення та висвітлення відеопривітань, відеороликів до знаменних подій та медичних дат.
В коледжі створюються умови для повного розкриття творчого потенціалу молоді, розкриття їх здібностей і обдарувань, прищеплення кращих моральних якостей. Особливе місце в системі цієї роботи займає розвиток студентського самоврядування, що дає змогу формувати атмосферу співробітництва педагогічного та студентського колективів.

КОНЦЕПЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ на 2022-2024 роки ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЛОЖЕННЯ  ПРО БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ ЗАВАНТАЖИТИ

ПЛАН ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ УСІХ ФОРМ НАСИЛЬСТВА НА 2022-23 н.р. ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ  ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ ЗАВАНТАЖИТИ

 

Квест – тест “Шлях української Конституції”

https://docs.google.com/presentation/d/1JofBa98AGDfCWCDSsIIMTgTM1YMKlzRB/edit?usp=sharing&ouid=110594718838044870057&rtpof=true&sd=true