ПУБЛІКАЦІЇ

 

Н.Л.Вершиніна  Формування  комунікативних здібностей майбутніх медичних сестер ЗАВАНТАЖИТИ

Л.Л.Павленко Організація аудиторної та позааудиторної самостійної роботи студентів при вивченні дисциплін природничо – наукової підготовки   ЗАВАНТАЖИТИ

Масленнікова Т.К.  Розвиток гармонійної особистості викладачами предметів загальноосвітньої  підготовки ЗАВАНТАЖИТИ

Т.І.Галько, Н.А.Малинка  Застосування методів, форм і прийомів інтерактивного навчання на заняттях з біології ЗАВАНТАЖИТИ 

Н.Є.Караковська  Використання інноваційного додатку «PLICKERS» при викладанні фармакології   ЗАВАНТАЖИТИ 

Є.П.Педченко  Формування професійних компетентностей студентів шляхом використання індивідуальних навчально – дослідницьких завдань ЗАВАНТАЖИТИ 

Т.В.Мельник  Інформатизація освітнього процесу. Впровадження інформаційних технологій в освітній та виховний процес у КВНЗ «Мелітопольський медичний коледж» ЗОР ЗАВАНТАЖИТИ 

О.А.Слишик  Підліткова злочинність ЗАВАНТАЖИТИ

Л.Павленко, М.Павленко Мікробіологічний  контроль нестерильних лікарських засобів ЗАВАНТАЖИТИ