ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ

ПРОГРАМИ

 

 

 

Лікувальна справа

рівня фахової передвищої освіти  (фаховий молодший бакалавр)

галузі знань 22 Охорона здоров’я

за спеціальністю 223 Медсестринство

кваліфікація: Фельдшер.

 Лікувальна справа ОПП 2020 ЗАВАНТАЖИТИ

Лікувальна справа ОПП 2022 ЗАВАНТАЖИТИ

Лікувальна справа ОПП 2023 ЗАВАНТАЖИТИ

Сестринська справа

рівня фахової передвищої освіти  (фаховий молодший бакалавр)

галузі знань 22 Охорона здоров’я

за спеціальністю 223 Медсестринство 

кваліфікація: Сестра медична. 

Сестринська справа ОПП 2020 ЗАВАНТАЖИТИ

Сестринська справа ОПП 2022 ЗАВАНТАЖИТИ

Сестринська справа ОПП 2023 ЗАВАНТАЖИТИ

Фармація, промислова фармація

рівня фахової передвищої освіти  (фаховий молодший бакалавр)

галузі знань 22 Охорона здоров’я

за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація

кваліфікація: Фармацевт.

Фармація, промислова фармація ОПП 2020 ЗАВАНТАЖИТИ

Фармація, промислова фармація ОПП 2022

Фармація, промислова фармація ОПП 2023