Комунальний заклад «Мелітопольський медичний фаховий коледж» Запорізької обласної ради є закладом фахової передвищої освіти, заснований на спільній власності територіальних громад, сіл, селищ і міст Запорізької області.

Коледж є юридичною особою, має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, мати обов’язки, бути позивачем у суді.

КЗ “Мелітопольський медичний фаховий коледж” ЗОР провадить свою діяльність у відповідності до чинного законодавства України, нормативно-правових актів з питань освіти і науки та Статуту коледжу. На даний період заклад здійснює освітню діяльність відповідно до наказу МОН України від 19.12.2016 року №1565 та постанови Кабінету Міністрів України  від 01.02.2017 року № 53, що пов’язані з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста  галузі 22 Охорона здоров’я.

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України №166-л від 08.08.2017 р. “Про переоформлення  ліцензій” ліцензія  на освітню діяльність у сфері  вищої освіти переоформлена у встановленому законодавством порядку. Інформація про прийняте  рішення  та передача  копії цього наказу до Єдиної державної електронної бази з питань освіти  розміщена  на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки у розділі  “Відомості щодо здійснення  освітньої діяльності  у сфері вищої освіти”. 

На базі  коледжу здійснюється підвищення кваліфікації фахівців зі спеціальностей «Лікувальна справа», «Сестринська справа», ліцензований обсяг становить 650 осіб та спеціальності «Фармація, промислова фармація», ліцензований обсяг – 100 осіб.

 Рішенням Запорізької обласної ради № 5 від 28.03.2013 р. на посаду директора коледжу був призначений Іван Романович Настасяк.

 

НАШІ ДОСЯГНЕНЯ