ПОЛОЖЕННЯ  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕДАГОГІЧНУ РАДУ ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ РАДУ ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНУ РАДУ ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛЕННЯ КОЛЕДЖУ ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦИКЛОВУ КОМІСІЮ ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ КЕРІВНИКІВ АКАДЕМІЧНИХ ГРУП ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК СТУДЕНТІВ ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДПРАЦЮВАННЯ  ПРОПУЩЕНИХ ЗАНЯТЬ ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ІЗ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ПРЕДМЕТІВ ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЕМЕСТРОВИЙ КОНТРОЛЬ І ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЕКЗАМЕНІВ І ЗАЛІКІВ ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТИПЕНДІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТУДЕНТІВ ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПЕРЕВЕДЕННЯ, ВІДРАХУВАННЯ ТА ПОНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ  ЗАВАНТАЖИТИ 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ СТУДЕНТІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ  ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ АБО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, НА НАВЧАННЯ ЗА КОШТИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ І ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОМПЛЕКСНОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  223МЕДСЕСТРИНСТВО, СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА  ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ І ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОМПЛЕКСНОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  223МЕДСЕСТРИНСТВО, СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ СЕСТРИНСЬКА СПРАВА ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИПЛОМ З ВІДЗНАКОЮ  ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗМІШАНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО САЙТ ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛЕННЯ РОЗШИРЕННЯ ПРОФІЛЮ (ПІДВИЩЕННЮ КВАЛІФІКАЦІЇ), СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ КЗ “МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ” ЗОР ЗАВАНТАЖИТИ 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКЗАМЕНАЦІЙНУ КОМІСІЮ ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНІ КАБІНЕТИ ТА ЛАБОРАТОРІЇ ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ  І МАСОВОГО СПОРТУ ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО  ОЦІНЮВАННЯ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК  ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ТА ВИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ РІЗНИЦІ ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ ВИКОНАВСЬКОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО САМОСТІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТІВ ЗАВАНТАЖИТИ

ПРАВИЛА ПРИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМІЧНИХ СТИПЕНДІЙ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ДЛЯ НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ТА ЗАОХОЧЕННЯ СТУДЕНТАМ КЗ “МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ” ЗОР ЗАВАНТАЖИТИ

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ У КЗ “МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ” ЗОР ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ, ВІЛЬНЕ ВІД БУДЬ-ЯКИХ ФОРМ НАСИЛЬСТВА, ДИСКРИМІНАЦІЇ ТА ВИПАДКІВ БУЛІНГУ ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАДАННЯ ПЛАТНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ КЗ “МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ” ЗОР ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ ЗАВАНТАЖИТИ

ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ ПРИЗОВНИКІВ, ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ ТА РЕЗЕРВІСТІВ У КЗ “МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ” ЗОР ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ У ФОРМІ ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ У КЗ “МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ” ЗОР ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВИБОРУ ЗДОБУВАЧАМИ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ ВИБІРКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ У КЗ “МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ” ЗОР ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ РОБОТОДАВЦІВ КЗ “МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ” ЗОР  ЗАВАНТАЖИТИ