ПОЛОЖЕННЯ  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕДАГОГІЧНУ РАДУ ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ РАДУ ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНУ РАДУ ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛЕННЯ КОЛЕДЖУ ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦИКЛОВУ КОМІСІЮ ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ КЕРІВНИКІВ АКАДЕМІЧНИХ ГРУП ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК СТУДЕНТІВ ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДПРАЦЮВАННЯ  ПРОПУЩЕНИХ ЗАНЯТЬ ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ІЗ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ПРЕДМЕТІВ ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЕМЕСТРОВИЙ КОНТРОЛЬ І ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЕКЗАМЕНІВ І ЗАЛІКІВ ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТИПЕНДІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТУДЕНТІВ  ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПЕРЕВЕДЕННЯ, ВІДРАХУВАННЯ ТА ПОНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ  ЗАВАНТАЖИТИ 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ СТУДЕНТІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ  ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ АБО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, НА НАВЧАННЯ ЗА КОШТИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ І ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОМПЛЕКСНОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  223 МЕДСЕСТРИНСТВО, СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ І ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОМПЛЕКСНОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  223 МЕДСЕСТРИНСТВО, СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ СЕСТРИНСЬКА СПРАВА ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИПЛОМ З ВІДЗНАКОЮ  ЗАВАНТАЖИТИ