РЕЙТИНГ

успішності студентів за І півріччя 2021/2022 н.р.

спеціальність 223 Медсестринство,

освітньо-професійна програма Сестринська справа 

для отримання академічної стипендії 

ЗАВАНТАЖИТИ

РЕЙТИНГ

успішності студентів за І півріччя 2021/2022 н.р.

спеціальність 223 Медсестринство,

освітньо-професійна програма Лікувальна справа

для отримання академічної стипендії 

ЗАВАНТАЖИТИ