Від витоків – до сьогодення

Історія нашого навчального закладу розпочалась у далекому 1930 році, коли в м. Мелітополі за наказом Наркомосвіти УРСР та Наркомздоров’я УРСР від 22 червня 1930 р. була заснована Мелітопольська медична школа, директором якої був призначений головний лікар туберкульозної лікарні Цидулко Юхим Петрович.

У 1932-1933 н.р. – відкрито  акушерське відділення, а у 1934-1935 н.р. – фельдшерське відділення. За довоєнний період Мелітопольська медична школа підготувала 660 середніх медичних працівників.

Велика Вітчизняна війна зруйнувала спокійне та мирне життя, змінила всі плани. І лише після звільнення міста Мелітополя у 1943 році медична школа відновила свою діяльність. Директором школи був призначений Друцький Микола Анатолійович, а у 1944 році – Карташов Михайло Семенович.

В 1944 році  Розпорядженням  Народного Комісаріату охорони здоров’я УРСР від 06.10.1944 р. Мелітопольська медична школа була реорганізована в фельдшерсько-акушерську школу. Цього ж року Розпорядженням Народного комісаріату охорони здоров’я УРСР від 31.12.1944 р. фельдшерсько-акушерська школа була реорганізована в акушерсько-фельдшерську школу, яку з 1951 року очолює Молокоєдова Надія Прокопівна.

В 1954 році акушерсько-фельдшерська школа за наказом Міністра охорони здоров’я УРСР від 24 червня 1954 року за № 404 реорганізована в Мелітопольське медичне училище, директором якого з 1972 року до 1989 р. працював Панченко Павло Вікторович.

З 1989 року до 1990 р. директором училища був Корольов Олександр Олексійович.

З 1990 р. до 2012 р. навчальним закладом керував Ігор Васильович Роздольський.

В 2004 році за рішенням 34 сесії Мелітопольської міської ради№7 від 06.07.2004 року Мелітопольське медичне училище було реорганізовано в Мелітопольський медичний коледж.

Рішенням Запорізької обласної ради від 28.02.2008 р. №27 «Про перейменування Мелітопольського медичного коледжу та затвердження нової редакції статуту» найменування «Мелітопольський медичний коледж» було змінено на “Комунальний вищий навчальний заклад «Мелітопольський медичний коледж» Запорізької обласної ради.

З 2013 року Мелітопольський медичний коледж очолює Іван Романович Настасяк, талановитий хірург, який за багатолітню сумлінну працю у практичній системі охорони здоров’я здобув пошану серед мешканців міста Мелітополя.

Рішенням Запорізької обласної ради від 28.02.2020 р. № 43 “Про комунальний вищий навчальний заклад ”Мелітопольський медичний коледж” Запорізької обласної ради” було змінено тип та найменування комунального вищого навчального закладу “Мелітопольський медичний коледж” Запорізької обласної ради на комунальний заклад “Мелітопольськй медичний фаховий коледж” Запорізької обласної ради.

Сьогодні КЗ «Мелітопольський медичний фаховий коледж» ЗОР – є одним з провідних освітніх закладів Запорізької області. Підготовку фахівців забезпечує висококваліфікований педагогічний колектив, який налічує 55 штатних викладачів, з них – 3 викладача мають звання “Відмінник освіти України”, 16 викладачів – мають педагогічне звання “викладач-методист”, 65 % викладачів – спеціалісти вищої категорії.

Для якісної підготовки фахівців Мелітопольський медичний коледж має міцну матеріально-технічну базу. Коледж розміщений у двох навчальних корпусах, які налічують 27 кабінетів, 4 лабораторії та 10 навчальних кабінетів, розташованих на базі лікувально-про­філактичних закладів та фармацевтичних установ міста Мелітополя. На базі коледжу обладнано імітаційний пологовий зал, хірургічний блок з передопераційною, імітаційний ФАП, доклінічний кабінет з терапії, педіатрії, який включає палату новонароджених та кабінет профілактичних щеплень, кабінети неорганічної, органічної, аналітичної, фармацевтичної хімії, техніки лабораторних робіт, фармакогнозії та інші. З метою належного інформаційного забезпечення навчального процесу у коледжі обладнано:

– кабінет технічних засобів навчання;

– лінгафонний кабінет;

– кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання.

Практичне навчання здобувачів освіти здійснюється на практичних базах лікувально-профілактичних закладів та фармацевтичних установ м. Мелітополя та прилеглих районів.

Для обслуговування студентів в коледжі функціонують бібліотека з читальним залом, медичний пункт та буфет.

За 89 років свого існування коледж виріс від медичної школи, яка налічувала 30 слухачів, до потужного сучасного навчального закладу, в стінах якого навчається розумна і допитлива молодь. Студенти оволодівають теоретичними знаннями та практичними навичками, займаються науково-дослідницькою роботою. Процес отримання міцних знань нерозривно пов’язаний із формуванням суспільно свідомої, духовно багатої, патріотичної і відповідальної особистості. З цією метою у коледжі проводяться різноманітні заходи, професійні конкурси, тематичні виховні години. Студенти коледжу беруть активну участь у громадському житті міста Мелітополя, проводять благодійні акції, День Донора. Студентам є що показати і в області знань, і в області спортивних досягнень, і в області художньої самодіяльності. На їх виступи завжди з нетерпінням чекають у Центрі реабілітації інвалідів, благодійній організації «Сяйво надії», Мелітопольському інтернаті, Мелітопольській виправній колонії для неповнолітніх, міських школах та центральних площах нашого міста.

Близько 10 тисяч колишніх випускників коледжу працюють у лікувально-профілактичних закладах та фармацевтичних установах м. Мелітополя, Запорізької області та України. Вони чесно і самовіддано виконують свій обов’язок, сумлінно працюючи на ниві охорони громадського здоров’я.