З метою підвищення соціальної відповідальності молоді, рівня самостійності і широкого залучення  до життя коледжу та розкриття творчого потенціалу в 2005 році в КЗ «Мелітопольський медичний фаховий коледж» ЗОР була  створена студентська рада, яка діє на підставі Положення “Про організацію студентського самоврядування». 

      Студентське самоврядування – це форма управління, за якої студенти на рівні академічної групи, відділення, курсу, спеціальності,  мають право самостійно вирішувати питання внутрішнього управління. Головна мета діяльності органів студентського самоврядування полягає передусім у створенні умов самореалізації молодих людей в інтересах особистості, суспільства і держави, у захисті прав студентів. Студентське самоврядування є важливим фактором розвитку і модернізації суспільства, виявлення потенційних лідерів, вироблення у них навичок управлінської та організаторської роботи з колективом.

За сприяння адміністрації коледжу члени студентської ради регулярно беруть участь у всеукраїнських професійних та творчих  конкурсах, регіональних  конференціях, семінарах, виховних заходах, засіданнях педагогічної ради коледжу тощо.

У коледжі не втрачає актуальності соціальний захист, який спрямований на покращення матеріального становища студентів-сиріт, напівсиріт і студентів-інвалідів, тимчасово переміщених осіб, студентів, батьки яких є учасниками ООС  тощо. Активним учасником цієї роботи є студентська рада.