Циклова комісія предметів загальноосвітньої підготовки 

Голова циклової комісії – Масленнікова Т.К. – викладач  громадянської освіти.

Члени комісії:

 1. Аблятіфова Н.О.  –  викладач  іноземної (англійської та німецької) мови;
 2. Бондар  Л.М. – викладач української мови та української та зарубіжної літератури;
 3. Васькіна  Е.В. – викладач фізики і астрономії;
 4. Галько Т.І. – викладач біології і екології;
 5. Ковальов  М.В. – викладач історії України. Всесвітньої історії та географії;
 6. Ковальова Л.М. – викладач англійської мови;
 7. Костякова  І.В. – викладач української мови та української літератури;
 8. Ляшенко  С.С. – викладач іноземної (англійської та німецької) мови;
 9. Малинка Н.А. – викладач біології і екології;
 10. Мельник  Т.В. – викладач математики та інформатики;
 11. Мурадьян  О.В. – викладач фізичної культури;
 12. Петрова Т.С. – викладач української мови та української літератури;
 13. Самарська Л.П. – викладач фізичної культури;
 14. Слишик О.А. – викладач громадянської освіти;
 15. Тюркіджи  Г.А. – викладач математики;
 16. Фесенко Г.І. – викладач фізики і астрономії;
 17. Фролова О.І. – викладач  історії України. Всесвітньої історії;
 18. Чуйко  І.В. – викладач хімії.

Циклова комісія  гуманітарної  та соціально-економічної підготовки

Голова циклової комісії –  Аблятіфова Н.О. – викладач іноземної (англійської та німецької) мови за професійним срямуванням.

Члени комісії:

 1. Бондар Л.М. –викладач української мови за професійним спрямуванням;
 2. Вєлков П.Я. – викладач фізичного виховання;
 3. Ковальова Л.М. – викладач англійської мови за професійним спрямуванням;
 4. Ковальов М.В. – викладач історії України; 
 5. Лут М.М. – викладач іноземної мови за професійним спрямуванням;
 6. Ляшенко С.С. – викладач іноземної ( англійської та німецької) мови за професійним спрямуванням;
 7. Масленнікова Т.К. – викладач основ філософських знань;
 8. Мурадьян О.В. – викладач фізичного виховання;
 9. Слишик О.А. – викладач основ правознавства, основ права;
 10. Самарська Л.П.  – викладач фізичного виховання;
 11. Ткач М.В. – викладач іноземної мови за професійним спрямуванням (сумісник);
 12. Фролова О.В. – викладач основ економічної теорії, соціології, економічної теорії, історії України та культурології;
 13. Черевко А.О. – викладач соціології.

  Циклова комісія  природничо – наукової підготовки

  Голова циклової комісії – Павленко Л.Л. – викладач фармакології з медичною рецептурою.

  Члени комісії:

  1. Андрєєва О.М. – викладач основ загальної та  медичної психології, основ  психології та міжособового  спілкування, соціальної медицини та ООЗ;
  2. Вершиніна Н.Л. – викладач анатомії людини,  анатомії з основами фізіології;
  3. Галько Т.І. – викладач медичної біології;
  4. Гітман В.П. – викладач  медичної хімії;
  5. Гонтаренко Ю.К. – викладач  фармакології з медичною рецептурою та ботаніки;
  6. Ковальова Л.М. –  викладач основ загальної та медичної психології, основ  психології та міжособового спілкування;
  7. Каряка Г.В. – викладач неорганічної, біонеорганічної хімії, органічної та біоорганічної хімії;
  8. Кривенко В.В. – викладач соціальної медицини та ООЗ;
  9. Левченко Л.Д. – викладач анатомії людини;
  10. Лут М.М. – викладач основ латинської мови з медичною термінологією;
  11. Малинка Н.О. – викладач мікробіології, охорони праці та охорони праці в галузі;
  12. Мельник Т.В. – викладач основ медичної інформатики;
  13. Пальвальова О.М. – викладач  фармакології та медичною рецептурою;
  14. Руссель М.В. – викладач анатомії людини, патоморфології та патофізіології, основ біофізики та медичної  апаратури;
  15. Сенченко І.І. –  викладач основ екології та профілактичної медицини, гігієни з основами екології;
  16. Службіна І.С. – викладач фізіології та мікробіології;
  17. Строкань Н.В. –  викладач основ мікробіології;
  18. Слишик О.А. –  викладач безпеки життєдіяльності, росту і розвитку людини;
  19. Тіткова О.В. –  викладач медичної біології, мікробіології та основ мікробіології;
  20. Трофименко А.А. – викладач медичної біології;
  21. Циб О.І – викладач біонеорганічної хімії та медичної хімії;
  22. Черченко В.О. – викладач основ біофізики та медичної апаратури;
  23. Чуйко І.В. – викладач основ мікробіології.

Циклова  комісія  фармацевтичних дисциплін

Голова циклової комісії – Педченко Е.П.- викладач латинської мови та фармакогнозії.

Члени комісії:

 1. Аблятіфова Н.О. – викладач латинської мови;
 2. Гонтаренко Ю.К. – викладач основ охорони праці та охорони праці в галузі;
 3. Гітман В.П. – викладач основ медичного та фармацевтичного товарознавства, організації і економіки фармації;
 4. Журавльова С.В. – викладач технології ліків;
 5. Зеленцова К.В. – викладач фармацевтичної хімії;
 6. Караковська Н.Є. – викладач основ маркетингу та менеджменту в фармації та фармакології;
 7. Лут М.М. – викладач латинської мови;
 8. Мельник Т.В. – викладач інформаційних технологій у фармації;
 9. Павленко Л.Л. – викладач організації і економіки фармації;
 10. Пальвальова О.М. –  викладач фармацевтичної  хімії, технології ліків;
 11. Строкань Н.В. – викладач першої долікарської допомоги;
 12. Слишик О.А. – викладач ботаніки;
 13. Службіна І.С. – викладач ботаніки;
 14. Циб О.І. – викладач аналітичної хімії та техніки лабораторних робіт.

  Циклова комісія основ медсестринства

  Голова циклової комісії – Трофименко А.А. – викладач догляду  за хворими та медичної маніпуляційної  техніки та основ медсестринства.

  Члени комісії:

  1. Кривенко В.В. – викладач історії медицини та медсестринства, догляду за хворими та медичної маніпуляційної техніки;
  2. Строкань Н.В. – викладач основ медсестринства, догляду за хворими та медичної маніпуляційної техніки, медсестринської етики та деонтології, історії медицини та медсестринства;
  3. Суряднова А.М. – викладач основ медсестринства, догляду за хворими та медичної маніпуляційної техніки;
  4.  Тіткова О.В. – викладач основ медсестринства, догляду за хворими та медичної маніпуляційної техніки.

Циклова комісія хірургії та дисциплін хірургічного профілю

Голова циклової комісії – Дубінський С.В. – викладач  медсестринства в хірургії, хірургії та невідкладних станів  у хірургії.

Члени комісії:

 1. Гетьман Н.М. – викладач офтальмології та медсестринства  в офтальмології;
 2. Думич В.І. –  викладач анестезіології та реаніматології  й військово-медичної підготовки та медицини надзвичайних ситуацій (сумісник);
 3. Журавльов О.О. – викладач анестезіології та  реаніматології, медсестринства в хірургії (сумісник);
 4. Зварич Є.Ю. – викладач викладач онкології та медсестринства в онкології (сумісник);
 5. Зеленцов В.В. – викладач оториноларингології та медсестринства в отоларингології;
 6. Ковальчук С. М. – викладач хірургії та невідкладних станів у хірургії (сумісник);
 7. Кривенко В.В. – викладач медсестринства в онкології;
 8. Місєвич Я.Т. – викладач медсестринства в хірургії, хірургії та онкології (сумісник);
 9. Настасяк  Р.І. –  викладач анестезіології та реаніматології,  військово-медичної підготовки та медицини надзвичайних ситуацій (сумісник);
 10. Настасяк І.Р. – викладач  хірургії та невідкладних станів у хірургії;
 11. Нестеренко Д.О. – викладач хірургії та медсестринства в хірургії (сумісник);
 12. Нестюрічев О.М. –  викладач офтальмології та медсестринства в офтальмології (сумісник);
 13. Павленко М.Г. – викладач хірургії (сумісник);
 14. Стельмахова Т.В. – викладач анестезіології та реаніматології (сумісник);
 15. Тихий Ю.І. – викладач  хірургії (сумісник);
 16. Черевко А.М. –  викладач анестезіології та реаніматології;
 17. Шаша А.П. – викладач  хірургії (сумісник).

Циклова комісія внутрішньої медицини та дисциплін терапевтичного профілю

Голова циклової  – Гетьман Н.М. – викладач  медсестринства у  внутрішній медицині, внутрішньої медицини, невідкладних станів  у внутрішній медицині.

Члени комісії:

 1. Андреєва О.М. – викладач геронтології, геріатрії та паліативної медицини, медсестринства в геронтології, медсестринства в неврології;
 2. Блінкова П.Ю. – викладач медичної та соціальної реабілітації (сумісник); 
 3. Брага Л.О. – викладач внутрішньої медицини, медсестринства у внутрішній медицині та невідкладних станів у внутрішній медицині;
 4. Гаркушка О.Г. – викладач дерматології та венерології, медсестринства в дерматології та венерології (сумісник);
 5. Глазков С.В. – викладач інфектології  та медсестринства в інфектології (сумісник);
 6. Додудзинська Л.К. – викладач неврології;
 7. Дубінська Л.Б. – викладач медсестринства в неврології  (сумісник);
 8. Нестеренко Н.М. – викладач внутрішньої медицини (сумісник);
 9. Нікіренкова Н.О. – викладач інфектології (сумісник);
 10. Петуваш С.З. – викладач медсестринства у внутрішній медицині (сумісник);
 11. Покровенко К.А. – викладач дерматології та венерології й медсестринства в дерматології та венерології (сумісник);
 12. Светлинський Д.А. – викладач медичної та соціальної реабілітації;
 13. Скрипка О.В. – викладач  психіатрії та наркології й медсестринства в психіатрії та наркології (сумісник);
 14. Стельмахова Т.В. – викладач внутрішньої медицини, медсестринства у внутрішній медицині та невідкладних станів у внутрішній медицині (сумісник);
 15. Тарасенко Ю.С. – викладач  психіатрії та наркології та медсестринства  в психіатрії та наркології (сумісник);
 16. Ткач О.А. – викладач внутрішньої медицини (сумісник);
 17. Трохименко І.В. – викладач медичної та соціальної реабілітації,  сімейної медицини та медсестринства в сімейній медицині;
 18. Черевко А.М. – викладач внутрішньої медицини;
 19. Щербакова Т.Г. –  викладач внутрішньої медицини (сумісник);
 20. Яценко К.І. – викладач психіатрії та наркології,  неврології, медсестринства в неврології, медсестринства в психіатрії та наркології (сумісник).

Циклова комісія педіатрії та акушерства з гінекологією

Голова циклової комісії –  Деревицька В.В., викладач педіатрії, медсестринства в педіатрії та невідкладних станів у педіатрії.

Члени комісії:

 1. Андреєва О.М. –  викладач  громадського здоров’я  та громадського медсестринства;
 2. Кірдіна О.О. – викладач акушерства, гінекології, медсестринства в акушерстві та невідкладних станів в акушерстві та гінекології (сумісник);
 3. Малярчук Н.О. – викладач медсестринства в акушерстві, медсестринства  в гінекології та репродуктивного здоров’я і планування сім’ї (сумісник);
 4. Прийменко В.П. – викладач гінекології, репродуктивного здоров’я, репродуктивного здоров’я і планування сім’ї, медсестринства в акушерстві, медсестринства в гінекології;
 5. Рєчка Л.Л. – викладач медсестринства в акушерстві, акушерства та невідкладних станів  в акушерстві та гінекології;
 6. Хвостикова І.М. – викладач невідкладних станів у педіатрії, педіатрії та медсестринства в педіатрії;
 7. Ходаніч Н.О. – викладач педіатрії та медсестринства в педіатрії;
 8. Черченко В.О. – викладач невідкладних станів у педіатрії,  педіатрії та медсестринства в педіатрії.