Відкрите заняття з історії України

розміщено в: Без рубрики | 0
Історія України – це жива пам’ять її народу, нерукотворний відбиток його життя, захоплююча книга про подорож у минуле, де в розмаїтті змінюються картини далеких епох і недавніх подій.
19 лютого  в КВНЗ “Мелітопольський медичний коледж” ЗОР відбулося  відкрите семінарське заняття з історії України на тему: «Закріплення радянської влади в Україні».
Метою заняття було:
– дослідити та проаналізувати мету та завдання індустріалізації,
– розглянути труднощі, основні досягнення та наслідки індустріалізації;
– дослідити етапи колективізації, встановити причини виникнення голодомору;
– розглянути становище української освіти та культури в 20—30 роках ХХ ст.
Студенти 015 групи сп. “Фармація, промислова фармація” підготували та захистили навчальні проекти у вигляді комп’ютерних презентацій, буклетів, плакатів з таких тем: «Зрушення у промисловості та господарюванні УРСР», «Колективізація в Україні в 20-30 роках ХХ ст.», «Громадсько-політичні реалії УРСР. Процеси в національно – культурному житті України».  На закріплення знань учасника було запропоновано тести  з використанням QR – кодів.
 На думку викладача історії України Фролової О.В.: «На сьогоднішній день формування національної свідомості студентів, їх особистісної культури через пробудження відчуття приналежності до свого роду, до рідної землі, його історії, розуміння причинно – наслідкових зв’язків розвитку суспільства і вміння їх використовувати у професійній діяльності та всебічно аналізувати історичні процеси, події та факти з наукових позицій їх тлумачення є  важливим для розвитку гармонійної особистості та виховання патріотизму».
Присутні на заході  викладачі коледжу  особливо зазначили, що дана тема була розрита  з використанням архівних матеріалів, пов’язаних з історією нашого міста та власною історією становлення та розвитку Мелітопольського медичного коледжу.