Відкрите семінарське заняття з філософії

розміщено в: Без рубрики | 0

Специфіка організації навчального процесу у ВНЗ І-ІІ р.а. полягає в тому, що студенти паралельно здобувають кваліфікацію молодшого спеціаліста та отримують знання    з суспільногуманітарних дисциплін, до складу яких входить і філософія.

Знання основ саме цієї  дисципліни є підґрунтям  особистісного розвитку кожної людини і суспільства загалом. Серед всього розмаїття сучасних педагогічних технологій особливу увагу привертає метод проектів, який не тільки навчає студента здобувати знання самостійно, а й використовувати набуті знання для розв’язування певних пізнавальних задач, прищеплює уміння збирати інформацію, аналізувати її, робити узагальнення, висновки.

Декілька років поспіль  метод проектів застосовує у своїй викладацькій діяльності викладач філософії Масленнікова Т.К., яка поділилася своїм досвідом з викладачами коледжу на відкритому семінарському  занятті з філософії, яке відбулося 5 грудня 2019 року.   Було обрано тему «Проблема свідомості  у філософії та медицині». На всіх етапах проектної діяльності студенти взаємодіяли між собою та викладачем щодо добору  джерел інформації, форм представлення результатів досліджень.

         Разом з традиційними методами  викладач використовувала і сучасні методи, такі як –  QR – кодування, дебати, «Мозковий штурм».

Колеги  високо оцінили педагогічну майстерність Масленнікової Т.К  та зазначили: «Метод проектів, розроблений в першій половині двадцятого століття, і в сучасному інформаційному суспільстві не втратив своєї актуальності».