Атестація – не контроль. Атестація – це розвиток творчої особистості

розміщено в: Без рубрики | 0

   Дирекція коледжу приділяє належну увагу атестації педагогічних працівників, яка проводиться відповідно до наказу МОН України від 06.10.2010 № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» (із змінами, внесеними згідно з наказами МОНМС України від 20.12.2011 № 1473 та від 08.08.2013 № 1135), постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння» від 23.12.2015 року №1109, Листа МОН України від 10.09.2013 № 1/9-617 «Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників».

    У коледжі працює атестаційна комісія, яка всебічно вивчає діяльність кожного викладача, який атестується. Атестація проводиться на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації та педагогічної майстерності, результатів педагогічної роботи, відвідування занять та позааудиторних заходів з урахуванням думки студентів за результатами психолого-педагогічного анкетування. Атестація педагогічних працівників дає змогу глибоко проаналізувати рівень професійної підготовки викладацького складу, володіння фаховою та методичною компетентностями, відповідність займаній посаді, підвищення фахового рівня. Результати атестації фіксуються в протоколах засідань атестаційної комісії та педагогічної ради коледжу, оформляються відповідним наказом директора коледжу.       

     Під  гаслом: «Атестація – не контроль. Атестація – це розвиток творчої особистості» щорічно проходить атестація педагогічних працівників  у комунальному закладі «Мелітопольський медичний фаховий коледж» Запорізької обласної ради, яка відіграє основну роль у становленні творчого викладача.

        Атестація педагогічних працівників КЗ«Мелітопольський медичний фаховий коледж»ЗОР проводиться з дотриманням чинних вимог та нормативних документів з атестації педагогічних працівників. У цьому навчальному році вона була проведена дистанційно в режимі онлайн на платформі ZOOM.

Всі викладачі, які підлягали атестації були вчасно ознайомлені з їх правами на всіх етапах підготовки до проведення атестації.

У цьому навчальному році було проведено атестацію 8-ми педагогічних працівників. В результаті атестації:

– Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» 1 викладачу.

– Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» 2 викладачам.

– Атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню  «викладач – методист» 5 викладачів.

        Під час атестації викладачів атестаційна комісія та адміністрація коледжу керувалися такими критеріями:

  • уся інформація про строки атестації, склад атестаційної комісії, план її роботи, зміст кваліфікаційних вимог були доступними і відкритими для атестованих;
  • процедура підготовки до атестації була об’єктивною, неупередженою, гласною, з дотриманням строків, спрямованою на утвердження у викладача почуття особистої гідності, на підвищення його авторитету не лише перед колективом викладачів, а й перед студентами;
  • робота атестаційної комісії велася згідно плану і була спрямована на комплексну оцінку рівня педагогічної майстерності викладачів, виявлення кращого педагогічного досвіду і поширення його в межах навчального закладу.