Комунальний вищий навчальний заклад «Мелітопольський медичний коледж» Запорізької обласної ради є вищим навчальним закладом І рівня акредитації, заснованим на спільній власності територіальних громад, сіл, селищ і міст Запорізької області.

Коледж є юридичною особою, має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, мати обов’язки, бути позивачем у суді.

Мелітопольський медичний коледж провадить свою діяльність у відповідності до чинного законодавства України, нормативно-правових актів з питань освіти і науки та Статуту коледжу. На даний період КВНЗ “Мелітопольський медичний коледж”ЗОР відповідно до рішення ДАК про видачу ліцензії ,  виданої  08.07.2014 р., протокол № 109 від 03.06.2014 р. (наказ МОН України від 11.06.2014 р. № 2323л) має право на надання освітніх послуг, що пов’язані з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста (ліцензія серія АЕ № 458702) галузі 22 Охорона здоров’я.

Згідно  наказу Міністерства освіти і науки України  №166-л від 08.08.2017 р. “Про переоформлення  ліцензій” ліцензія  на освітню діяльність у сфері  вищої освіти переоформлена у встановленому законодавством порядку. Інформація про прийняте  рішення  та передача  копії цього наказу до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, розміщена  на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки у розділі  “Відомості щодо здійснення  освітньої діяльності  у сфері вищої освіти”. 

Підвищення кваліфікації фахівців спеціальностей «Лікувальна справа», «Сестринська справа», ліцензований обсяг – 650 осіб та  спеціальності «Фармація, промислова фармація», ліцензований обсяг – 100 осіб;

 Рішенням Запорізької обласної ради № 5 від 28.03.2013 р. на посаду директора коледжу був призначений Іван Романович Настасяк.

 

НАШІ ДОСЯГНЕНЯ