ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ КЗ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ  ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ» ЗОР 

http://medcolledg.org.ua/wp-content/uploads/2021/07/4-Положення-про-ПК-2021.pdf