Циклова комісія предметів загальноосвітньої підготовки 

Голова циклової комісії – Маслєннікова Т.К. – викладач  громадянської освіти.

Члени комісії:

 1. Аблятіфова Н.О.  –  викладач  іноземної (англійської та німецької) мови;
 2. Бондар  Л.М. – викладач української мови та української та зарубіжної літератури;
 3. Васькіна  Е.В. – викладач фізики і астрономії;
 4. Галько Т.І. – викладач біології і екології;
 5. Ковальов  М.В. – викладач всесвітньої історії та географії,  історії України;
 6. Костякова  І.В. – викладач української мови та української літератури;
 7. Купаєва Т.К. – викладач фізичної культури;
 8. Ляшенко  С.С. – викладач іноземної (англійської та німецької) мови;
 9. Малинка Н.А. – викладач біології і екології;
 10. Мельник  Т.В. – викладач математики та інформатики;
 11. Мурадьян  О.В. – викладач фізичної культури;
 12. Петрова Т.С. – викладач української мови та української літератури;
 13. Самарська Л.П. – викладач фізичної культури;
 14. Слишик О.А. – викладач громадянської освіти;
 15. Службіна І.С. – викладач біології і екології;
 16. Тюркіджи  Г.А. – викладач математики;
 17. Фролова О.І. – викладач  історії України. Всесвітньої історії ;
 18. Циб О.І. – викладач біології і екології;
 19. Чайковський І.А. – викладач захисту Вітчизни;
 20. Чуйко  І.В. – викладач хімії.

Циклова комісія  гуманітарної  та соціально-економічної підготовки

Голова циклової комісії –  Аблятіфова Н.О.– викладач іноземної (англійської та німецької) мови за професійним срямуванням.

Члени комісії:

 1. Бондар Л.М. –викладач української мови за професійним спрямуванням;
 2. Вєлков П.Я. – викладач фізичного виховання;
 3. Купаєва Т.В. – викладач фізичного виховання;
 4. Лут М.М. – викладач іноземної мови за професійним спрямуванням;
 5. Ляшенко С.С. – викладач іноземної мови за професійним спрямуванням;
 6. Маслєннікова Т.К. – викладач основ філософських знань;
 7. Мурадьян О.В. – викладач фізичного виховання;
 8. Слишик О.А. – викладач основ правознавства, основ права та законодавства в охороні здоров’я;
 9. Самарська Л.П.  – викладач фізичного виховання;
 10. Ткач М.В. – викладач іноземної мови за професійним спрямуванням(сумісник);
 11. Фролова О.В. – викладач основ економічної теорії, соціології, економічної теорії, історії України та культурології;
 12. Черевко А.О. – викладач соціології (сумісник).

  Циклова комісія  природничо – наукової підготовки

  Голова циклової комісії – Павленко Л.Л. – викладач фармакології з медичною рецептурою.

  Члени комісії:

  1. Вершиніна Н.Л. – викладач анатомії людини та анатомії з основами фізіології;
  2. Галько Т.І. – викладач медичної біології;
  3. Гітман В.П. – викладач  медичної хімії;
  4. Гонтаренко Ю.К. – викладач  фармакології та медичної рецептури;
  5. Каряка Г.В. – викладач неорганічної, біонеорганічної хімії, органічної та біоорганічної хімії;
  6. Кривенко В.В. – викладач соціальної медицини та ООЗ;
  7. Левченко Л.Д. – викладач анатомії людини;
  8. Лут М.М. – викладач основ латинської мови з медичною термінологією;
  9. Малинка Н.О. – викладач мікробіології;
  10. Масленнікова Т.К. – викладач основ загальної та медичної психології, основ психології та міжособового спілкування;
  11. Мельник Т.В. – викладач основ медичної інформатики;
  12. Пальвальова О.М. – викладач  фармакології та медичною рецептурою;
  13. Руссель М.В. – викладач анатомії людини, патоморфології та патофізіології;
  14. Сенченко І.І. –  викладач основ екології та профілактичної медицини, соціальної медицини та ООЗ;
  15. Слишик О.А. – викладач безпеки життєдіяльності, росту і розвитку людини;
  16. Службіна І.С. – викладач фізіології;
  17. Строкань Н.В. –  викладач мікробіології;
  18. Тіткова О.В. –  викладач мікробіології;
  19. Трофименко А.А. – викладач медичної біології;
  20. Циб О.І – викладач безпеки життєдіяльності;
  21. Черченко В.О. – викладач основ біофізики та медичної апаратури;
  22. Чуйко І.В. – викладач основ мікробіології.

Циклова  комісія  фармацевтичних дисциплін

Голова циклової комісії – Педченко Е.П.- викладач латинської мови та фармакогнозії.

Члени комісії:

 1. Гонтаренко Ю.К. – викладач основ охорони праці та охорони праці в галузі;
 2. Гітман В.П. – викладач основ медичного та фармацевтичного товарознавства;
 3. Журавльова С.В. – викладач технології ліків;
 4. Зеленцова К.В. – викладач фармацевтичної хімії;
 5. Караковська Н.Є. – викладач основ менеджменту та маркетингу у фармації та фармакології;
 6. Мельник Т.В. – викладач інформаційних технологій у фармації;
 7. Павленко Л.Л. – викладач організації і економіки фармації;
 8. Строкань Н.В. – викладач першої долікарської допомоги;
 9. Циб О.І. – викладач аналітичної хімії та техніки лабораторних робіт.

  Циклова комісія основ медсестринства

  Голова циклової комісії – Трофименко А.А. – викладач догляду  за хворими та медичної маніпуляційної  техніки та основ медсестринства.

  Члени комісії:

  1. Андреєва О.М. – викладач основ медсестринства, догляду за хворими та медичної маніпуляційної техніки;
  2. Кривенко В.В. – викладач історії медицини та медсестринства, догляду за хворими та медичної маніпуляційної техніки;
  3. Строкань Н.В. – викладач першої долікарської допомоги, основ медсестринства, догляду за хворими та медичної маніпуляційної техніки, медсестринської етики та деонтології;
  4. Суряднова А.М. – викладач основ медсестринства, догляду за хворими та медичної маніпуляційної техніки;
  5.  Тіткова О.В. – викладач основ медсестринства, догляду за хворими та медичної маніпуля-  ційної техніки.

Циклова комісія хірургії та дисциплін хірургічного профілю

Голова циклової комісії – Дубінський С.В. – викладач  медсестринства в хірургії, хірургії та невідкладних станів  у хірургії.

Члени комісії:

 1. Думич В.І. –  викладач анестезіології та реаніматології  й військово-медичної підготовки та медицини надзвичайних ситуацій (сумісник);
 2. Журавльов О.О. – викладач хірургії та медсестринства в хірургії, анестезіології та  реаніматології (сумісник);
 3. Зварич Є.Ю. – викладач викладач онкології та медсестринства в онкології (сумісник);
 4. Зеленцов В.В. – викладач оториноларингології та медсестринства в отоларингології;
 5. Ковальчук С. М. – викладач хірургії та невідкладних станів у хірургії (сумісник);
 6. Місєвич Я.Т. – викладач медсестринства в хірургії (сумісник);
 7. Настасяк  Р.І. –  викладач анестезіології та реаніматології,  військово-медичної підготовки та медицини надзвичайних ситуацій (сумісник);
 8. Настасяк І.Р. – викладач  хірургії та невідкладних станів у хірургії;
 9. Нестеренко Д.О. – викладач хірургії та медсестринства в хірургії (сумісник);
 10. Нестюрічев О.М. –  викладач офтальмології та медсестринства в офтальмології (сумісник);
 11. Павленко М.Г. – викладач хірургії (сумісник);
 12. Тихий Ю.І. – викладач  хірургії (сумісник);
 13. Цинцовська О.О. – викладач  стоматологічних захворювань (сумісник);
 14. Черевко А.М. –  викладач анестезіології та реаніматології;
 15. Чуйко Д.О. –  викладач анестезіології та реаніматології,  військово – медичної підготовки та медицини надзвичайних ситуацій (сумісник);
 16. Шаша А.П. – викладач  хірургії (сумісник).

Циклова комісія внутрішньої медицини та дисциплін терапевтичного профілю

Голова циклової  – Гетьман Н.М. – викладач  медсестринства у  внутрішній медицині, внутрішньої медицини, невідкладних станів  у внутрішній медицині.

Члени комісії:

 1. Андреєва О.М. – викладач медсестринства в геронтології, геріатрії та паліативній медицині;
 2. Блінкова П.Ю. – викладач медичної та соціальної реабілітації (сумісник); 
 3. Брага Л.О. – викладач внутрішньої медицини, медсестринства у внутрішній медицині та невідкладних станів у внутрішній медицині;
 4. Гаркушка О.Г. – викладач дерматології та венерології й медсестринства в дерматології та венерології (сумісник);
 5. Глазков С.В. – викладач інфектології (сумісник);
 6. Деменко М.О. –  викладач громадського здоров’я та громадського медсестринства;
 7. Додудзинська Л.К. – викладач неврології;
 8. Дубінська Л.Б. – викладач медсестринства в неврології  (сумісник);
 9. Нестеренко Н.М. – викладач внутрішньої медицини, медсестринства у внутрішній  медицині (сумісник);
 10. Нікіренкова Н.О. – викладач інфектології (сумісник);
 11. Петуваш С.З. – викладач медсестринства у внутрішній медицині (сумісник);
 12. Покровенко К.А. – викладач дерматології та венерології й медсестринства в дерматології та венерології (сумісник);
 13. Светлинський Д.А. – викладач медичної та соціальної реабілітації;
 14. Синєгуб О.М – викладач інфектології, епідеміології та медсестринства в інфектології;
 15. Скрипка О.В. – викладач  психіатрії та наркології й медсестринства в психіатрії та наркології (сумісник);
 16. Стельмахова Т.В. – викладач внутрішньої медицини, медсестринства у внутрішній медицині та невідкладних станів у внутрішній медицині (сумісник);
 17. Тарасенко Ю.С. – викладач  медсестринства в неврології та медсестринства в психіатрії та наркології (сумісник);
 18. Ткач О.А. – викладач внутрішньої медицини (сумісник);
 19. Трохименко І.В. – викладач медичної та соціальної реабілітації,  сімейної медицини та медсестринства в сімейній медицині;
 20. Черевко А.М. – викладач внутрішньої медицини;
 21. Черняєва Л.М. – викладач інфектології та медсестринства в психіатрії та наркології (сумісник);
 22. Чуйко Д.О.  –  викладач медсестринства в геронтології, геріатрії та паліативній медицині та геронтології, геріатрії та паліативної медицини (сумісник);
 23. Щербакова Т.Г. –  викладач внутрішньої медицини (сумісник);
 24. Яценко К.І. – викладач психіатрії та наркології,  неврології, медсестринства в неврології, медсестринства в психіатрії та наркології (сумісник).

Циклова комісія педіатрії та акушерства з гінекологією

Голова циклової комісії –  Деревицька В.В., викладач педіатрії, медсестринства в педіатрії та невідкладних станів у педіатрії.

Члени комісії:

 1. Кірдіна О.О. – викладач акушерства, гінекології (сумісник);
 2. Кройтарь  О.А. – викладач акушерства, медсестринства в акушерстві, репродуктивного здоров’я і планування сім’ї (сумісник);
 3. Малярчук Н.О. – викладач медсестринства в акушерстві, гінекології (сумісник);
 4. Прийменко В.П. – викладач гінекології, репродуктивного здоров’я і планування сім’ї, медсестринства в акушерстві, медсестринства в гінекології;
 5. Рєчка Л.Л. – викладач медсестринства в акушерстві, акушерства та невідкладних станів  в акушерстві та гінекології;
 6. Трефілова К.І. – викладач  педіатрії,  медсестринства в педіатрії та невідкладних станів у педіатрії;
 7. Хвостикова І.М. – викладач невідкладних станів у педіатрії, педіатрії та медсестринства в педіатрії;
 8. Ходаніч Н.О. – викладач педіатрії та медсестринства в педіатрії;
 9. Черченко В.О. – викладач медсестринства в педіатрії.