Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України

розміщено в: Без рубрики | 0

 ВИСНОВКИ

 експертної комісії Міністерства освіти і науки України 

щодо первинної акредитаційної експертизи

освітньо-професійної програми  “Фармація, промислова фармація”

зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація

галузі знань 22 Охорона здоров’я 

за початковим рівнем (короткий цикл)

підготовки молодших спеціалістів

у Комунальному вищому закладі

“Мелітопольський медичний коледж” Запорізької обласної ради

ЗАВАНТАЖИТИ