Відкрите інтегроване лекційне  заняття на тему: «Застосування  результатів  біологічних досліджень у медицині.”

розміщено в: Без рубрики | 0

31 січня 2020 року в КВНЗ «Мелітопольський медичний коледж» ЗОР  викладачами Малинкою Н.А. та Масленніковою Т.К.  було проведено відкрите інтегроване лекційне  заняття на тему: «Застосування  результатів  біологічних досліджень у медицині. Досягнення трансплантології, репродуктивної медицини та донорства. Біоетичні проблеми сучасної медицини».  Метою заняття було оволодіння ключовими компетентностями з предметів на основі міжпредметної інтеграції між навчальними дисциплінами біологія і екологія та основи філософських знань,  зробивши акцент на медицині.

Викладачі  та студенти 012 групи відділення «Лікувальна права»  творчо підійшли до підготовки матеріалу заняття: використавши інтерактивні методи проведення, технічні засоби навчання, залучення студентів до дослідницької роботи та до самостійної роботи. На занятті використано такі форми роботи: пояснення нового матеріалу із застосуванням комп’ютерної презентації, відеороликів, дослідницький метод, бесіда, доповіді студентів, розробка інтелектуальних карт, буклетів та брошур.

Наприкінці заняття студенти узагальнили набуті знання в ігровій формі.

Присутні на відкритому занятті колеги зазначили доцільне застосування інтерактивних методів навчання, високо оцінили професійний рівень викладачів.