Мелітопольський медичний коледж

Мелiтопольський медичний коледж

Комунальний вищий навчальний заклад "Мелітопольський медичний коледж" Запорізької обласної ради

Структурні підрозділи коледжу


 Циклова комісія предметів загальноосвітньої підготовки 


Голова циклової комісії - Маслєннікова Т.К. - викладач  соціології, основ філософських  знань

Члени комісії:

 1. Аблятіфова Н.О.  -  викладач  німецької мови;
 2. Бондар  Л.М. – викладач української та  зарубіжної літератури;
 3. Васькіна  Е.В. - викладач фізики, математики та астрономії;
 4. Галько Т.І. – викладач біології;
 5. Каряка Г.В. – викладач біології;
 6. Ковальов  М.В. – викладач всесвітньої історії,  історії України та географії;
 7. Костякова  І.В. – викладач української мови та української літератури;
 8. Купаєва Т.К. – викладач фізичної культури;
 9. Ляшенко  С.С. - викладач англійської мови;
 10. Малинка Н.А. – викладач біології;
 11. Мельник  Т.В. – викладач математики та інформатики;
 12. Мурадьян  О.В. – викладач фізичної культури;
 13. Петрова Т.С. - викладач української мови та української літератури;
 14. Самарська Л.П. – викладач фізичної культури;
 15. Тюркіджи  Г.А. - викладач математики;
 16. Фролова О.І. – викладач  історії України;
 17. Циб О.І. – викладач біології;
 18. Чуйко  І.В. – викладач хімії.

Циклова комісія  гуманітарної  та соціально-економічної підготовки

 

Голова циклової комісії -  Аблятіфова Н.О. - викладач німецької мови за професійним срямуванням

Члени комісії:

 1. Бондар Л.М. –викладач української мови за професійним спрямуванням;
 2. Вєлков П.Я. – викладач фізичного виховання;
 3. Волик О.А. – викладач української мови за професійним спрямуванням (сумісник);
 4. Купаєва Т.В. – викладач фізичного виховання;
 5. Лут М.М. – викладач англійської мови за професійним спрямуванням;
 6. Ляшенко С.С. – викладач англійської мови за професійним спрямуванням;
 7. Маслєннікова Т.К. – викладач основ філософських знань;
 8. Мурадьян О.В. – викладач фізичного виховання;
 9. Слишик О.А. – викладач основ правознавства та основ права;
 10. Самарська Л.П.  – викладач фізичного виховання;
 11. Ткач М.В. – викладач англійської мови за професійним спрямуванням(сумісник);
 12. Фролова О.В. – викладач основ економічної теорії, соціології, економічної теорії, історії України та культурології;
 13. Черевко А.О. – викладач соціології (погодинник).

Циклова  комісія  фармацевтичних дисциплін


Голова циклової комісії - Педченко Е.П.- викладач латинської мови та фармакогнозії


Члени комісії:

 1. Гонтаренко Ю.К. – викладач основ охорони праці та охорони праці в галузі;
 2. Гітман В.П. – викладач основ медичного та фармацевтичного товарознавства;
 3. Журавльова С.В. – викладач технології ліків;
 4. Зеленцова К.В. – викладач фармацевтичної хімії;
 5. Караковська Н.Є. – викладач фармакології  й основ менеджменту та маркетингу у фармації;
 6. Малинка Н.А. – викладач основ охорони праці та охорони праці в галузі;
 7. Мельник Т.В. – викладач інформаційних технологій у фармації;
 8. Павленко Л.Л. – викладач організації і економіки фармації;
 9. Строкань Н.В. – викладач першої долікарської допомоги;
 10. Циб О.І. – викладач аналітичної хімії та техніки лабораторних робіт.

Циклова комісія  природничо -наукової підготовки

 

Голова циклової комісії - Павленко Л.Л. - викладач фармакології з медичною рецептурою

Члени комісії:

 1. Аблятіфова Н.О. – викладач основ латинської мови з медичною термінологією;
 2. Андрєєва О.М. – викладач основ загальної та медичної психології, основ психології та між особового спілкування;
 3. Вершиніна Н.Л. – викладач анатомії людини та анатомії з основами фізіології;
 4. Галько Т.І. – викладач медичної біології;
 5. Гітман В.П. - викладач  медичної хімії, фізичної та колоїдної хімії;
 6. Гонтаренко Ю.К. - викладач  фармакології та медичної рецептури;
 7. Деменко М.О. - викладач громадського здоров’я  та громадського медсестринства й соціальної медицини та ООЗ (сумісник);
 8. Каряка Г.В. – викладач неорганічної, біонеорганічної хімії, органічної та біоорганічної хімії;
 9. Караковська Н.Є. – викладач  фармакології та медичної рецептури;
 10. Левченко Л.Д. – викладач анатомії людини;
 11. Лут М.М. - викладач основ латинської мови з медичною термінологією;
 12. Малинка Н.О. - викладач мікробіології;
 13. Масленнікова Т.К. – викладач основ загальної та медичної психології;
 14. Мельник Т.В. – викладач основ медичної інформатики;
 15. Пальвальова О.М. – викладач  фармакології та медичної рецептури;
 16.  Педченко Е.П. – викладач  фармакології та медичної рецептури;
 17. Руссель М.В. – викладач анатомії людини, анатомії з основами фізіології, патоморфології та патофізіології;
 18. Сенченко І.І. –  викладач основ екології та профілактичної медицини, гігієни з основами екології, патоморфології та патофізіології;
 19. Службіна І.С. – викладач фізіології;
 20. Строкань Н.В. –  викладач мікробіології та основ мікробіології;
 21. Слишик О.А. – викладач безпеки життєдіяльності, медичної біології, росту і розвитку людини;
 22. Тіткова О.В. –  викладач мікробіології та медичної біології;
 23. Трофименко А.А. – викладач медичної біології;
 24. Циб О.І – викладач ботаніки та безпеки життєдіяльності;
 25. Черченко В.О. – викладач основ біофізики та медичної апаратури;
 26. Чуйко І.В. – викладач мікробіології та основ мікробіології.

Циклова комісія хірургії та дисциплін хірургічного профілю

 

Голова циклової комісії - Дубінський С.В. - викладач  медсестринства в хірургії, хірургії та невідкладних станів  у внутрішній медицині

Члени комісії:

 1. Думич В.І. -  викладач анестезіології та реаніматології  й військово-медичної підготовки та медицини надзвичайних ситуацій (сумісник);
 2. Журавльов О.О. – викладач хірургії та медсестринства в хірургії (сумісник);
 3. Зеленцов В.В. – викладач оториноларингології та медсестринства в отоларингології;
 4. Зварич Є.Ю. – викладач викладач онкології та медсестринства в онкології (сумісник);
 5. Ковальчук С. М. – викладач хірургії та невідкладних станів у хірургії (сумісник);
 6. Місєвич Я.Т. – викладач медсестринства в хірургії, медсестринства в онкології, онкології та хірургії (сумісник);
 7. Настасяк  Р.І. –  викладач військово-медичної підготовки та медицини надзвичайних ситуацій, анестезіології та реаніматології (сумісник);
 8. Настасяк І.Р. – викладач  хірургії та невідкладних станів у хірургії;
 9. Неклюдова І.В. – викладач стоматологічних захворювань (сумісник);
 10. Нестюрічев О.М. –  викладач офтальмології та медсестринства в офтальмології (сумісник);
 11. Нестеренко Д.О. – викладач хірургії (сумісник);
 12. Павленко М.Г. – викладач хірургії (сумісник);
 13. Семенець А.М. – викладач офтальмології та медсестринства в офтальмології (сумісник);
 14. Стельмахова Т.В. –  анестезіології та реаніматології (сумісник);
 15. Тихий Ю.І. – викладач  хірургії (сумісник);
 16. Черевко А.М. –  викладач анестезіології та реаніматології;
 17. Чуйко Д.О. –  викладач анестезіології та реаніматології,  військово - медичної підготовки та медицини надзвичайних ситуацій (сумісник);
 18. Шаша А.П. – викладач  хірургії (сумісник).

Циклова комісія внутрішньої медицини та дисциплін терапевтичного профілю

Голова циклової  - Гетьман Н.М. - викладач  медсестринства у  внутрішній медицині, внутрішньої медицини, невідкладних станів  у внутрішній медицині

Члени комісії:

 1. Андрєєва О.А. – викладач медсестринства в геронтології, геріатрії та паліативній медицині;
 2. Брага Л.О. – викладач внутрішньої медицини, медсестринства у внутрішній медицині та невідкладних станів у внутрішній медицині;
 3. Блінкова П.Ю. – викладач медичної та соціальної реабілітації (сумісник); 
 4. Глазков С.В. – викладач інфектології (сумісник);
 5. Гаркушка О.Г. - викладач дерматології та венерології й медсестринства в дерматології та венерології (сумісник);
 6. Додудзинська Л.К. – викладач неврології (сумісник);
 7. Дубінська Л.Б. - викладач медсестринства в неврології та неврології (сумісник);
 8. Нікіренкова Н.О. – викладач інфектології (сумісник);
 9. Нестеренко Н.М. - викладач внутрішньої медицини (сумісник);
 10. Петуваш С.З. – викладач внутрішньої медицини та медсестринства у внутрішній медицині (сумісник);
 11. Покровенко К.А. – викладач дерматології та венерології й медсестринства в дерматології та венерології (сумісник);
 12. Светлинський Д.А. - викладач медичної та соціальної реабілітації;
 13. Синєгуб О.М – викладач інфектології, епідеміології та медсестринства в інфектології;
 14. Стельмахова Т.В. – викладач внутрішньої медицини, медсестринства у внутрішній медицині та невідкладних станів у внутрішній медицині (сумісник);
 15. Скрипка О.В. - викладач  психіатрії та наркології й медсестринства в психіатрії та наркології (сумісник);
 16. Ткач О.А. – викладач внутрішньої медицини (сумісник);
 17. Трохименко І.В. – викладач медичної та соціальної реабілітації,  сімейної медицини та медсестринства в сімейній медицині;
 18. Тарасенко Ю.С. – викладач  медсестринства в неврології та медсестринства в психіатрії та наркології (сумісник);
 19. Черевко А.М. - викладач внутрішньої медицини;
 20. Черняєва Л.М. – викладач інфектології та медсестринства в інфектології (сумісник);
 21. Чуйко Д.О.  -  викладач медсестринства в геронтології, геріатрії та паліативній медицині та геронтології, геріатрії та паліативної медицини (сумісник);
 22. Щербакова Т.Г. -  викладач внутрішньої медицини (сумісник);
 23. Яценко К.І. – викладач психіатрії та наркології,  неврології, медсестринства в неврології, медсестринства в психіатрії та наркології (сумісник).

Циклова комісія основ медсестринства


 

Голова циклової комісії - Трофименко А.А. - викладач догляду  за хворими та медичної маніпуляційної  тезніки, медичної біології та основ медсестринства

Члени комісії:

 1. Андрєєва О.А. - викладач основ медсестринства, догляду за хворими та медичної маніпуляційної техніки;
 2. Кривенко В.В. – викладач історії медицини та медсестринства, догляду за хворими та медичної маніпуляційної техніки;
 3. Строкань Н.В. – викладач основ медсестринства, догляду за хворими та медичної маніпуляційної техніки, медсестринської етики та деонтології;
 4. Суряднова А.М. – викладач основ медсестринства, догляду за хворими та медичної маніпуляційної техніки;
 5.  Тіткова О.В. – викладач основ медсестринства, догляду за хворими та медичної маніпуля-  ційної техніки.

Циклова комісія педіатрії та акушерства з гінекологією

    Голова циклової комісії -  Деревицька В.В., викладач педіатрії, медсестринства в педіатрії та невідкладних станів у педіатрії


Члени комісії:

 1. Антонюк Т.В. - викладач  педіатрії (сумісник);
 2. Прийменко В.П. – викладач гінекології, репродуктивного здоров’я і планування сім’ї, медсестринства в акушерстві, медсестринства в гінекології;
 3. Кірдіна О.О. – викладач акушерства, гінекології, медсестринства в гінекології та невідкладних станів  в акушерстві та гінекології (сумісник);
 4. Кройтарь  О.А. – викладач акушерства, репродуктивного здоров’я і планування сім’ї (сумісник);
 5. Малярчук Н.О. - викладач медсестринства в акушерстві, гінекології, медсестринства в гінекології та репродуктивного здоров’я і планування сім’ї (сумісник);
 6. Рєчка Л.Л. – викладач медсестринства в акушерстві, акушерства та невідкладних станів  в акушерстві та гінекології;
 7. Трефілова К.І. - викладач  педіатрії,  медсестринства в педіатрії та невідкладних станів у педіатрії;
 8. Хвостикова І.М. – викладач невідкладних станів у педіатрії, педіатрії та медсестринства в педіатрії;
 9. Ходаніч Н.О. – викладач педіатрії та медсестринства в педіатрії;
 10. Черченко В.О. – викладач  медсестринства в педіатрії та педіатрії;
 11. Цисельська С.Ф.- викладач  педіатрії (сумісник).